Traduccions

Si ho desitgeu, Òmnium Catalunya Nord és a la vostra disposició per ajudar-vos en la redacció de tot missatge o text en llengua catalana.

Podem verificar la correcció gramatical i l’ortografia i podem també fer traduccions del català al francès o del francès al català, per textos, cartells, portals web… Per exemple, hem assegurat un treball de traducció pel Museu de Talteüll.

Penseu també a consultar-nos, si teniu un petit dubte al moment d’escriure quatre ratlles en català, telefonant al :
04 68 55 47 90. Aquest servei serà gratuït sempre que sigui una ajuda de poc importància.

Si es tracta d’una feina més conseqüent, necessitant un temps de treball relativament llarg, demanarem una contribució per remunerar el traductor. Podem fer aquesta tasca tant per particulars com per professionals.

Òmnium Catalunya Nord es compromet a respectar la confidencialitat més absoluta sobre el contingut dels textos que li serien confiats per traduir o corregir.

Si desitgeu un treball de traducció continu en el temps, podem passar una convenció (veure pàgina Convencions)