Els premis literaris concedits en 2017 van ésser els següents

  1. Premi « Catalunya Nord »,dotat amb 3 000 € per l'Institut d'Estudis Catalans.
  2. Premi « Francesc Català », de poesia, dotat amb 900 € per Òmnium
  3. Premi « Narrativa per a infants », de contes dotat amb 200 € per la Vila de Perpinyà
  4. Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers
    dotat amb 1 200 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà
  5. Premi d'economia UPE comarques nord catalanes com a recompensa del dinamisme en les relacions transfrontereres, per l'UPE 66 (Unió Per les Empreses 66), creat en 2011
  6. Premis Joves Escriptors, atribuïts pel Consell General dels Pirineus Orientals a una classe de primari, una classe de col•legi i una classe de liceu, i dotat cada u amb 500 €
  7. Premi Joan Blanca concedit per la vila de Perpinyà